Voorwaarden

Wie kan een projectaanvraag indienen?

Bedrijven (of groepen van bedrijven)

 • samen met andere private organisaties (of groepen van private organisaties)
  of
 • samen met lokale of provinciale overheden.

De indieners moeten (samen) minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen.
Als er een lokale of provinciale overheid betrokken is, moet 50% + 1 euro van de subsidies gaan naar de private partner(s).

Voor welke projecten?

 • Projecten die een modale verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar de fiets (stadsfiets, e-fiets of speedpedelec) beogen, kunnen in principe in aanmerking komen voor subsidiëring. Bekijk de lijst van maatregelen(opent in nieuw venster) die voor de subsidie in aanmerking komen:
  • infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen faciliteren
  • aankoop en leasing van bedrijfsfietsen
  • fietsvergoedingen.
 • Voor een aantal maatregelen gelden maximale bedragen.

Procedure

De procedure voor de subsidieaanvraag van het Pendelfonds bestaat uit volgende stappen.

 1. Vraag online een dossiernummer aan.
 2. Binnen 2 weken nadat u uw dossiernummer hebt aangevraagd, krijgt u van het Provinciaal MobiliteitsPunt een mail met inloggegevens, indieningsformulier en instructies voor het aanleveren van adresgegevens die nodig zijn om het potentieel van uw project te berekenen. Nadat u potentieelberekening hebt gekregen, kunt u inloggen en het indieningsformulier voorlopig invullen (maar nog niet indienen). Als u denkt klaar te zijn, moet u uiterlijk op de vastgelgde datum aan uw Provinciaal MobiliteitsPunt per mail advies vragen.
 3. Nadat uw indieningsformulier definitief en volledig is ingevuld, kunt u opnieuw inloggen en het dossier definitief indienen. Dat moet uiterlijk op de vastgelegde datum gebeuren.
 4. De minister beslist over de ingediende dossiers na advies van een Begeleidingscommissie.