Materiaalkeuze

 

ZEG NIET ZOMAAR FLUO TEGEN FLUO !!!!!

Als u de prijzen vergelijkt op het internet zult u ongetwijfeld er wel ééntje vinden die net iets goedkoper is. We vragen dan alleen even om de technische aspecten te vergelijken want zoals bij elk product kan de kwaliteit sterk verschillen.

Onze materialen voldoen aan de strengste Europese normgeving en dit aan een acceptabele prijs. Dit maakt dat onze producten zonder twijfel de beste kwaliteit/prijs verhouden vertonen.

*Uit een  studie (FOD economie 2011) bij 56 “Fluo-fabrikanten” voldeden er slechts 4 aan de strenge Europese normen, waaronder wijzelf.

Hoe kunt u het best fluohesjes met elkaar vergelijken?

Vooraleerst is de certifiëring van belang. De Belgsiche wetgeving heeft een aantal Europese normen opgenomen zoals, EN471, EN 1150 , EN 20471. Dit betekent dat het materiaal die u koopt moet voldoen aan een aantal criteria, gaande van aantal cm² reflecterend materiaal tot het aantal wasbeurten dat het materiaal moet kunnen doorstaan zonder dat het zijn eigenschappen verliest.

OPGELET: veel import hesjes zijn voorzien van dergelijk label dat er wordt ingestikt. Dat betekent niet altijd dat het materiaal ook daadwerkelijk conform is! U kunt namelijk steeds het attest van de certifiëring aanvragen. Wij kunnen voor onze artikelen de nodige attesten (gekeurd in een Belgisch labo) bezorgen op aanvraag.

Daarnaast is de grammage belangrijk. Onze textiel weegt 120gr/m². Hoe hoger de grammage hoe slijtvaster.

Onze hesjes zijn behandeld met een UV coating die ervoor zorgt dat de kleurvastheid bewaard blijft.

Een correct stiksel (enkel of dubbelvoudig) voorkomt uitrafelen.

Voor de hesjes met rits imag u de kwaliteit van de rits niet uit het oog verliezen. Indien u twijfelt aan de kwaliteit, vraag dan gerust een staal op viw info@fluohesje.eu

Korte samenvatting van de studie FOD Economie:

Oppervlakte van de materialen

Zowel het achtergrondmateriaal als het retro-reflecterende materiaal moeten een minimale oppervlakte hebben afhankelijk van de grootte van de persoon (EN 1150 – niet-professionele veiligheidsvestjes) of de klasse (EN 471 – veiligheidsvestjes voor professioneel gebruik).

Onderbreking van het achtergrondmateriaal

Een onderbreking in het fluorescerende achtergrondmateriaal mag niet groter zijn dan 5 cm om de zijdelingse zichtbaarheid van de drager te garanderen. Dit is vooral belangrijk bij

veiligheidsvestjes voor niet professionele doeleinden (EN 1150), waar zijwaartse openingen zijn en welke men over het hoofd moet aantrekken.

Voor 11 veiligheidsvestjes was deze opening groter dan toegelaten. In enkele gevallen werd deze limiet ruim overschreden.

Hoogte van het retroreflecterende materiaal

Het retroreflecterende materiaal moet naast een minimale oppervlakte, ook een minimale breedte hebben. Voor veiligheidsvestjes voor professionele doeleinden (EN 471) moeten de retroreflecterende banden minstens 5 cm breed zijn, voor de andere vestjes (EN 1150) is dit 2,5 cm.

Slechts 1 van de gecontroleerde veiligheidsvestjes voldeed niet aan deze eis.

Kleur van het achtergrondmateriaal

De soort van fluorescerende kleur wordt voorgeschreven door de normen.

Voor EN 1150 zijn de fluorescerende kleuren geel, groen, oranje, rood, roos, geel-groen, geel-oranje of oranje-rood toegelaten.

Voor EN 471 zijn de fluorescerende kleuren beperkt tot geel, oranje-rood of rood.

In 6 gevallen waren de kleuren niet-fluorescerend en bijgevolg niet conform. Niet-fluorescerende kleuren zijn niet voldoende zichtbaar en opvallend bij schemerlicht en geven de dragers aldus een vals gevoel van veiligheid

Chromaticiteit (van het fluorescerende achtergrondmateriaal)

Chromaticiteit is een indicator voor de kwaliteit van een kleur. Parameters die dit mede bepalen zijn de kleurtint, de verzadiging en de helderheid. Deze waarden worden voorgeschreven door de norm.

In 59 % van de gevallen voldeden de vestjes aan de vooropgestelde waarden voor chromaticiteit.

In 41 % van de gevallen voldeed de kwaliteit van de fluorescerende achtergrond bijgevolg niet aan de norm. Men kan stellen dat de kleur niet voldoende is om bij daglicht goede zichtbaarheid te garanderen of ervoor zorgt dat men voldoende opvalt.

In 5 gevallen werd de test niet uitgevoerd. Als de PBM geen duidelijke fluorescerende kleur heeft, is testen op chromaticiteit immers niet meer relevant.

4.2.6. Luminantie (van het achtergrondmateriaal)

Luminantie is een maat voor de helderheid van het uitgestraald of gereflecteerd licht.

In 82 % van de gevallen was de luminantiewaarde groter of gelijk aan de gestelde grenswaarde. Bij daglicht is de drager van het vestje dus voldoende zichtbaar en valt hij bijgevolg voldoende op. “De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.”

Retroreflectie

De performantie van het retroreflecterende materiaal werd getest van een “nieuw”’ veiligheidsvestje2. Aan de hand van meetwaarden werd een retroreflectiecoëfficiënt bepaald, waarvoor minimumgrenswaarden gegeven zijn in de norm om een goede zichtbaarheid in slechte weersomstandigheden of in het duister te garanderen. Het is het retroreflecterend materiaal dat het licht van bijvoorbeeld koplampen van een auto terugkaatst naar de chauffeur.

In 57 % van de gevallen of bij 32 veiligheidsvestjes voldeed de retroreflectie van het materiaal niet aan de minimumwaarden uit de norm.

3 vestjes zijn niet getest wegens organisatorische redenen.

De afwijkingen van de retroreflectiecoëfficiënten ten opzichte van de grenswaarden varieerden erg. Een aantal veiligheidsvestjes vertoonden nauwelijks retroreflectie. Deze werden teruggeroepen door de verantwoordelijke producent.

Kleurechtheid volgens de wasvoorschriften

Aan de hand van de wasvoorschriften op het etiket werd de kleurechtheid van het achtergrondmateriaal van de veiligheidsvestjes gecontroleerd. Zowel de mate van verkleuring als van aanbloeden (‘afgaan’) van de gekleurde stof werd getest om zo de kwaliteit en performantie na te gaan.

In 77 % van de gevallen voldeed het materiaal aan het specificaties uit de norm.

In 10 gevallen werd de test niet uitgevoerd ofwel wegens organisatorische redenen, ofwel omdat het achtergrondmateriaal duidelijk niet conform was en bijgevolg verder testen niet relevant was.